Nyhet

http://grav.storage.googleapis.com/chris.001.jpeg

Programpunkt: Nätverksanalys – ett verktyg för den grävande reportern

2018-03-01

De största dataläckorna någonsin. Men hur hittar man det viktiga bland hundratusentals dokument, namn och siffror? Svaret är: man måste ta reda på hur allt hänger ihop.

Företaget Neo4j – med filial i Malmö – har utvecklat en så kallad grafdatabas och det var den som användes för att analysera all data i både Panamaläckan och Paradisläckan.

På Gräv18 har du chansen att få en unik inblick i hur arbetet gick till och lära dig hur du som grävande journalist kan ha användning av grafdatabaser.

Chris Gioran jobbar på Neo4j och kommer att hålla både en föreläsning och en workshop. (Båda hålls på engelska)

• Föreläsning: Hur användes grafdatabasen i det som kom att kallas Offshore leaks? Vad är förresten en grafdatabas? Den här föreläsningen handlar om hur man gör för att få fram information från stora komplicerade databaser och snabbt hitta samband.

• Workshop: Utforska Offshore leaks med hjälp av Neo4j:s visualiseringsverktyg. I den här workshopen installerar vi Neo4j desktop tillsammans med data från Panama- och Paradisläckorna. Vi börjar med enkla övningar och testar vad vi kan göra med den information vi har. Sedan går vi över till mer avancerade förfrågningar för att få fram ett konkret resultat. (Ta med egen dator).

 

Anmäl dig till Gräv18 här

 

IN ENGLISH:

Offshore Leaks: Graphs in the service of investigative journalism (In English)

The biggest data leaks in history. But how to make sense of it? The stories lie in the relationships – and the task is to find these among hundreds of thousands of documents, names and numbers.

Neo4j is the company that provided the tool to do just this in both the Panama papers and Paradise papers.

Gräv18 now offers a unique opportunity to get a first hand insight in how this work was done and how you as an investigative journalist can use graphs to make sense of data.

Chris Gioran is an expert with Neo4J and will hold both a talk and a workshop.

• Talk: How did the offshore leaks use graph databases to create their story? What are graph databases anyway? Or graphs, for that matter. In this talk we will try to understand how relationships imbue isolated pieces of data with meaning and how information can be extracted from complicated datasets.

• Workshop: Exploring the Offshore leaks with Neo4j visualization tools.

In this workshop we download and install neo4j Desktop with the offshore leaks dataset. We start with basic sample queries and play a bit with the data. Then we move on to more advanced queries to generate some concrete results.